لیگ علمی پایا

توجیه کردن دانش آموزان در رابطه با لیگ علمی پایا که توسط بسیج انجام می شود و تو ضیحاتی در مورد آن.

دانش آموزان علاقه مند در رشته های دلخواه به همراه گروه های خود اقدام به ثبت نام نمودند.

/ 0 نظر / 30 بازدید